Vi lukker efter 10 gode og travle år - Hvor går du hen nu ?

Hillerød Retshjælp har de sidste 10 år siden august 2012 ydet bistand til enhver, der ikke har råd til advokat eller ressourcer til selv at kæmpe sin sag.

Vi har gennem årene forsøgt at bistå så mange borgere som muligt på alle de 3 trin af retshjælp, som findes efter reglerne.  Det er blevet til over 22.000 borgere fra alle egne af landet, overvejende de 11 Nordsjællandske kommuner.

Hvor går jeg så hen?
1) En liste over andre retshjælpsinstitutioner findes her
 
2) Du kan også se mere om rettigheder og klagemuligheder her: https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/advokathjaelp/
 
3) Domstolene har også information om hvad du kan gøre for at få juridisk bistand og retshjælp Danmarks Domstole - Rådgivning og retshjælp 
 
4)  Penge og gæld er der værktøjer til her: www.raadtilpenge.dk   (Finanstilsynets hjemmeside)
 
5)  Socialt, arv og familiesager: Udnyt at der er vejledningspligt hos Kommunen , Skifteretten og Familieretshuset og byretten. Så bed om vejledning hvor relevant 
 
6) Har du en verserende småsag: Bed dommeren om at vejlede dig, hvis du ikke ønsker at forlige den, vil have bisidder - eller er i tvivl om proceduren og argumentation

 

 
 
 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Hillerød Retshjælp | Cvr. 34383855 | Torvet 1H| 3400 Hillerød | info@hilleroedretshjaelp.dk


© 2022 - Website leveret af Justworks