Hillerød Retshjælp er en retshjælpsinstitution som yder sin hjælp i henhold til reglerne i retsplejelovens § 323 ff.

Vi er organiseret som en forening, cvr. 34383855 - godkendt af Justitsministeriet

Der er tilknyttet en lille stab af juridiske rådgivere, som tilbyder deres arbejdskraft ulønnet 

Advokat Helen Vang Siegumfeldt er stifter og leder af retshjælpen. Hun har over 25 års erfaring og har arbejdet i de fleste hjørner af det danske samfund. Hun har en tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole.

Helen driver et advokatfirma i Skævinge og sidder i bestyrelsen for Skævinge Fjernvarmelaug

Bestyrelsen består af:

  • Peter Steen Hansen (advokat, lejeretsspecialist)
  • Sophie Becher  (advokat, fhv. konst. landsretsdommer, specialist i retssager)
  • Trine Thygesen Vendius (cand, jur og Phd. om politiarbejde)
  • Pia Lykke (Pressechef, fhv. journalist på Berlingske, Børsen)
  • Helen Vang Siegumfeldt   (advokat, borgernære sager)

Revision varetages af Statsautoriseret Revisor Søren Cortsen

Om os:

Hillerød Retshjælp er en uafhængig instans. Vores rådgivning er upolitisk og fri for ideologiske holdninger. Vi er heller ikke underlagt nogen form for instruks - hverken fra offentlige eller private aktører. Vi er udelukkende underlagt de formelle krav, der stilles til Retshjælpsinstitutioner fra Justitsministeriets side.

Når vi må henvise til anden hjælp, hvad enten det drejer sig om en privat juridisk rådgiver, en myndighed eller en organisation - opnår vi hverken modydelser eller fordele. Ingen af vores samarbejdspartnere har eller får en fortrinsstilling frem for andre

At vi er en ”nonprofit” institution betyder, at vores økonomi ikke sigter mod overskud, men alene skal balancere, og at vi holder os kørende ved hjælp af tilskud, fondsmidler og sponsorater.
 

Vi giver hjælp til selvhjælp

Det offentlige har de seneste 15 år gradvist erstattet vejledning og sagsbehandling med nye selvbetjeningsløsninger på nettet - og samtidig skåret meget af den personlige kontakt væk.

For at sikre din retsstilling, må du derfor kende de rigtige steder på nettet og være NemID bruger. 

Hillerød Retshjælp hjælper med det og viser dig de rigtige løsninger og de troværdige hjemmesider, som har værktøjer og giver hjælp til selvhjælp. Eksempelvis til en klage eller en stævning.

Vi sigter mod at yde effektiv juridisk bistand ud fra en praktisk vinkel og under inddragelse af ny teknologi i videst muligt omfang. 

 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Hillerød Retshjælp | Cvr. 34383855 | Torvet 1H| 3400 Hillerød | tlf. 48 14 16 26 /Vilkår.pdf


© 2022 - Website leveret af Justworks