Hvem kan få hjælp ?

Hillerød Retshjælp yder bistand til enhver, der ikke har råd til advokat eller ressourcer til selv at kæmpe sin sag. Rådgivning på trin 1, dvs mundtlig rådgivning er gratis og ydes til alle.

Vi ønsker også at bistå så mange borgere som muligt på trin 2 og 3, men forbeholder os ret til at afvise en borger, hvis indkomst ligger over indtægtsgrænserne, jf nedenfor. 

For at komme i betragtning til retshjælp på trin 2 og 3 kræver det, at du tjener under en vis grænse. 

Indkomstgrænserne for retshjælp efter Retsplejeloven er de samme, som når man søger Fri Proces, nemlig:

For enlige 336.000 kr pr. år eller under (2020-tal) Handler din sag om en konflikt med din kæreste,partner, ægtefælle gælder indkomstgrænsen for enlige.

For par/gifte er indtægtsgrænsen 427.000 kr. pr. år for begge tilsammen.

Børnefamilier: Du kan lægge 58.000 kr. til beløbet for hvert barn under 18 år, som du forsørger. Forsørger du for eksempel 2 børn under 18 som enlig forælder, så er din indkomstgrænse kr. 452.000. (Disse satser gælder pr.1. januar 2020)

Kan vi ikke tilbyde dig hel gratis retshjælp på trin 2 og 3  (jf. ovenstående) kan du på nettet finde

  1. En advokat i din retskreds på www.domstol.dk 
  2. En godkendt Advokatvagt tæt på dig på www.advokatsamfundet.dk
  3. En anden godkendt Retshjælpsinstitution her

 

 

Hillerød Retshjælp
Torvet 1H
3400 Hillerød
Ring 48 14 16 26
Telefontid: Alle hverdage ml kl 11-13
Walk-in: mandag ml kl 9-16, tirsdag, torsdag og fredag ml. kl. 9-13
 
 
 

Minretssag.dk
Du skal kunne beherske portalen minretssag.dk , hvis  du vil stævne en part eller selv skal svare i en sag.
Skulle du blive dømt som udebleven, fordi du ikke kan finde rundt i portalen, bistår vi med at søge om genoptagelse.
 
Uafhængighed og fortrolighed:
Hos os får du en garanteret uafhængig rådgivning. Og 100% fortrolighed.
Vi er underlagt tavshedspligt og alle de oplysninger om dig, som du accepterer, at vi opbevarer og råder over, kan du altid bede om at få slettet. 
 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Hillerød Retshjælp | Cvr. 34383855 | Torvet 1H| 3400 Hillerød | tlf. 48 14 16 26 /Vilkår.pdf


© 2022 - Website leveret af Justworks