Hvem kan få hjælp ?

Den Åbne Retshjælp yder bistand til enhver, der ikke har råd til advokat eller ressourcer til selv at kæmpe sin sag. Rådgivning på trin 1, dvs mundtlig rådgivning er gratis og ydes til alle.

Vi ønsker også at bistå så mange borgere som muligt på trin 2 og 3, men forbeholder os ret til at afvise en borger, hvis indkomst ligger over indtægtsgrænserne, jf nedenfor. 

For at komme i betragtning til retshjælp på trin 2 og 3 kræver det, at du tjener under en vis grænse. 

Indkomstgrænserne for retshjælp efter Retsplejeloven er de samme, som når man søger Fri Proces, nemlig:

For enlige 315.000 kr pr. år eller under (2017-tal) Handler din sag om en konflikt med din kæreste,partner, ægtefælle gælder indkomstgrænsen for enlige.

For par/gifte er indtægtsgrænsen 400.000 kr pr. år for begge tilsammen.

Børnefamilier: Du kan lægge 55.000 kr. til beløbet for hvert barn under 18 år, som du forsørger. Har du for eksempel 2 børn som enlig forælder, så er din indkomstgrænse kr. 425.000. (Disse satser gælder pr.1. januar 2017)

Kan vi ikke tilbyde dig hel gratis retshjælp på trin 2 og 3  (jf. ovenstående) kan du på nettet finde

  1. En advokat i din retskreds på www.domstol.dk 
  2. En godkendt Advokatvagt tæt på dig på www.advokatsamfundet.dk
  3. En anden godkendt Retshjælpsinstitution her

 

 

Den Åbne Retshjælp 

Milnersvej 2, st
3400 Hillerød

Ring 48 14 16 26

Telefontid: Alle hverdage ml kl 11-13 
Walk-in: mandag ml kl 13-16, tirsdag og fredag ml. kl. 9-13

 

 

 

 
Frivillighed  og "nonprofit” 
 
Retshjælpen holdes kørende ved tilskud fra Justitsministeriet og frivillighed. 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Hillerød Retshjælp | Cvr. 34383855 |  Milnersvej 2| 3400 Hillerød | tlf: 48 14 16 26


© 2018 - Website leveret af Justworks